Начало За фирматаНашите магазиниПродуктиОбщи условияЗА ВРЪЗКА С НАСНовини Контакти Карта на сайта

За фирмата

Фирма „Дели 99” ЕООД е основана през 1992г в гр. Елхово, България.
Компанията се намира на сегашното си ниво, като се придържа към принципите си на качество и удовлетвореност на клиентите си над 19г. Компанията винаги е подбирала своите служители, като се стреми да са най-добрите и да предлагат на пазара само качествени продукти. Като постоянно развива своята визия в съответствие с изискванията на времето и търсенето. Фирмата обновява периодично наличните машини.
Отговаряйки на очакванията на клиенти и партньори своевременно и с качество на услугата, която надхвърля желаните нива, „Дели 99” ЕООД си е спечелила място на пазарите както в България, така и в цяла Европа.

Фирмата участва в ОП „Конкурентноспосособност”

Целта на проекта е да се повиши производителността на труда в “Дели-99”ЕООД.

◦Повишаване конкурентноспособността на фирмата,посредством обучение на заетите в предприятието лица.
◦Повишаване адаптивността на заетите в “Дели-99”ЕООД,чрез повишаване на квалификацията им.
◦Повишаване качеството на човешкия ресурс във фирмата,чрез квалификация в съответствие с изискванията на пазара на труда.
◦Подобряване качеството на предлагания труд в “Дели-99”ЕООД,чрез насърчаване инвестицийте в човешкия капитал и ученето през целия живот.
Проекта предоставя обучение на 30 заети лица,посредством придобиване на втора квалификационна степен,по професия:”Оператор в производството на облекло”.

◦Изравняване на професионалните компетенций на заетите лица в предприятието.
◦Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателя,относно важността от подобряване на капацитета на заетия персонал,за нарастването на производителността на труда.
Обучението включва теоретично и практическо обучение,като изцяло ще се провежда на място във фирмата.

Курсът е продължителност 8 месеца и ще се финализира с полагането на Държавен изпит.На успешно издържалите обучението и изпита се издава Свидетелство за професионална квалификация по професия”Оператор в производството на облекло.

Пълна информация за проекта можете да намерите на неговият специализиран уеб сайт на адрес:
http://dailycoolwear.com/hrd/