Начало За фирматаНашите магазиниПродуктиОбщи условияЗА ВРЪЗКА С НАСНовини Контакти Карта на сайта

Професионална квалификация

Posted On 2011-04-20 11:48:52 | Read 10432 times | 0 Comments

Целта на проекта е да се повиши производителността на труда в “Дели-99”ЕООД.

  • Повишаване конкурентноспособността на фирмата,посредством обучение на заетите в предприятието лица.
  • Повишаване адаптивността на заетите в “Дели-99”ЕООД,чрез повишаване на квалификацията им.
  • Повишаване качеството на човешкия ресурс във фирмата,чрез квалификация в съответствие с изискванията на пазара на труда.
  • Подобряване качеството на предлагания труд в “Дели-99”ЕООД,чрез насърчаване инвестицийте в човешкия капитал и ученето през целия живот.

Проекта предоставя обучение на 30 заети лица,посредством придобиване на втора квалификационна степен,по професия:”Оператор в производството на облекло”.

  • Изравняване на професионалните компетенций на заетите лица в предприятието.
  • Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателя,относно важността от подобряване на капацитета на заетия персонал,за нарастването на производителността на труда.

Обучението включва теоретично и практическо обучение,като изцяло ще се провежда на място във фирмата.

Курсът е продължителност 8 месеца и ще се финализира с полагането на Държавен изпит.На успешно издържалите обучението и изпита се издава Свидетелство за професионална квалификация по професия”Оператор в производството на облекло.


Comments
Khalfalla | 2014-09-27 05:04:42

These topics are so cofsnniug but this helped me get the job done. http://qqldxtaripy.com [url=http://qkdgjf.com]qkdgjf[/url] [link=http://mehzfivpxr.com]mehzfivpxr[/link]
Yusuf | 2014-09-27 04:51:56

That inhigst's perfect for what I need. Thanks! http://aczcvcmvk.com [url=http://azldjgi.com]azldjgi[/url] [link=http://vtompohj.com]vtompohj[/link]
Carlos | 2014-09-25 05:54:00

That's really thiiknng out of the box. Thanks! http://kjxbuu.com [url=http://uicdwh.com]uicdwh[/url] [link=http://evlqhxzttwh.com]evlqhxzttwh[/link]
Write A Comment
Your Name


Your Email Address


Your Comment Note: HTML is not translated!

Enter the code in the box below: